'Krijg met de juiste coach meer grip op de zaak, houd overzicht en kijk verder dan de waan van de dag.'

Ondernemer Coacht Ondernemer heeft deze maand de mijlpaal van 200 succesvolle matches behaald. Jos Blom van B&G Foodfactory en coach Robert Wielinga zijn samen de 200ste match. Tijdens de MKB Ondernemersavond op dinsdag 27 juni zullen zij dieper ingaan op het belang van coaching.

VNO-NCW Noord en MKB Noord zetten nadrukkelijk in op het delen van kennis en ervaring en het versterken van ondernemerschap. Dat doen ze onder andere met het project Ondernemer Coacht Ondernemer, dat coaches en ondernemers één op één bij elkaar brengt om op gelijkwaardige basis ervaringen en actuele onderwerpen met elkaar te delen om zo het beste uit jezelf en je onderneming te halen.

Het gaat hierbij niet alleen om startende ondernemers maar ook om ervaren ondernemers die willen groeien. “We zien dat deze groep ook steeds meer de behoefte heeft aan een coach”, zegt Sandra Pot, projectmanager Ondernemer Coach Ondernemer. “Ander opvallend detail is dat de gemiddelde duur van de trajecten toeneemt.”

Rol van de coach

De rol van de coach is om ondernemers in de start- en groeifase van het ondernemerschap door middel van begeleiding, ondersteuning, verantwoording en aanmoediging te coachen. “Coaching gaat in onze visie om het ‘voorhouden van een spiegel’”, zegt Pot. “De coaches lossen het probleem van de ondernemer niet op, maar hebben een begeleidende rol. Als ondernemer ga je zelf aan de slag, waarbij de coach een spiegel voorhoudt en vragen stelt waarmee de ondernemer zijn of haar inzichten vergroot vanuit nieuwe, soms onvermoede invalshoeken.”

Topsport

Bij Ondernemer Coacht Ondernemer wordt vaak de vergelijking met topsport gemaakt. “Ondernemen is ook topsport”, legt Pot uit. “Al trainen topsporters elke dag met hun coach. Veel ondernemers ervaren in de dagelijkse praktijk een zekere mate van ‘eenzaamheid’ en ze hebben geen onafhankelijke coach of sparringpartner om zich heen om verder te groeien of bepaalde kwesties mee te bespreken.”

Ondernemer Coacht Ondernemer is in het leven geroepen om ondernemers met elkaar in contact te brengen om vrijuit en zonder consequenties sparren en alle onderwerpen van het ondernemerschap bespreken. Pot: “Met de juiste coach krijg je meer grip op de zaak, houd je overzicht en kun je verder kijken dan de waan van de dag.”