‘Met een coach kun je je wilde ideeën ombuigen naar concrete plannen’

Ik vind het een voorrecht om ambassadeur en matchmaker te mogen zijn bij Ondernemer Coacht Ondernemer. Het is een goed en mooi concept, waarmee de initiatiefnemers een hele mooie mogelijkheid hebben gecreëerd om als ondernemer je ideeën, plannen of dilemma's beter te onderzoeken.

Ik weet, ook uit eigen ervaring, dat een ondernemer vaak heel erg druk is. Bezig met de dagelijkse gang van zaken, dingen die niet te lang kunnen blijven liggen. Het is daarom goed om op geplande momenten te gaan reflecteren en met een helicopterview naar je bedrijf en zeker ook naar jezelf te kijken. Het onder woorden brengen van je dromen, wensen en problematieken geven rust en maken ruimte voor inspiratie en oplossingen.  

Heel veel ondernemers denken dat wanneer zij een coach inhuren dat dit gezien wordt als een invulling van tekortkomingen. Tekortkomingen van jezelf. Dit is zeker niet waar. Door met een coach te sparren, naar oplossingen te kijken en je dromen te onderzoeken, kun je juist je inzichten verbreden, je wilde ideeën even de vrije loop te laten en om te buigen naar concrete plannen en betere business.


Frits Wind