‘Een coach leert je ook successen te vieren’

Uit eigen ervaring weet ik hoe prettig en gezond het is om een coach naast je te hebben die naar je luistert, kritische vragen stelt en uitdaagt om verder te groeien. En, niet onbelangrijk, te leren dat successen gevierd mogen worden, dat ondernemen fantastisch is en dat je soms ook moet genieten.

In mijn rol als matchmaker inventariseer ik samen met de ondernemer op welk gebied of thema de vraag ligt. Op basis daarvan match ik een ondernemerscoach die zowel op interpersoonlijk niveau aansluit bij de ondernemer en op het specifieke expertise gebied in relatie tot de vraag. Als ik een ondernemerscoach kan matchen dan leg ik de verbinding tussen beide.

Ik vind het oprecht een voorrecht dat ik vanuit deze rol van de ondernemers met wie ik praat alle zielenroerselen krijg toevertrouwd. Het is prachtig om te zien wat er uiteindelijk voor mooie dingen gebeuren na zo’n traject.

Trui Vos