Contact

Ondernemer Coacht Ondernemer
Bezoekadres:
De Kanselarij
Turfmarkt 11
8911 KS Leeuwarden
 
Postadres: 
Postbus 132 
9700 AC Groningen 

telefoon: 085-4891693 en 050-5343844 (kantoor VNO-NCW MKB Noord in Groningen)
e-mail: info@ondernemercoachtondernemer.nl
website: www.ondernemercoachtondernemer.nl

Contactpersonen: 

Ineke de Ridder (projectmanager): ridder@vnoncw-mkbnoord.nl 

Elske Reijntjes (managementassistent): reijntjes@vnoncw-mkbnoord.nl