Provincie Fryslân: Verbindende schakel

De Provincie Fryslân is een van de initiatiefnemers van Ondernemer Coacht Ondernemer. Waar staat de provincie voor?

Verbindende schakel

Simpel gezegd: de provincie neemt beslissingen over zaken waar het Rijk ‘te groot' voor is en waar de gemeente ‘te klein' voor is. Dat is het duidelijkst te zien in de ruimtelijke ordening. De provincie neemt beslissingen over waar bedrijventerreinen komen en over het beschermen van de natuur. Maar ook waar woningen moeten komen. Allemaal besluiten op grotere schaal dan die van een gemeente.

Coördineren en toezicht houden

Om maatschappelijke problemen aan te pakken, neemt de provincie vaak de rol van coördinator of regisseur. We werken nauw samen met Rijk, gemeenten, waterschappen en andere instellingen. Verder controleert de provincie onder meer de financiële huishouding van de Friese gemeenten, houden we toezicht op de waterschappen en de naleving van milieuvergunningen.

Taken

Belangrijke taken van de provincie zijn versterking van de ruimtelijk-economische infrastructuur, de kennis-infrastructuur en de sociaal-culturele infrastructuur in Fryslân.  

Noordelijke Rekenkamer

De Noordelijke Rekenkamer onderzoekt de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen gevoerde bestuur.

Wilt u meer weten over organisatie, werkwijze en onderzoeken van de Noordelijke Rekenkamer? Kijk dan op www.noordelijkerekenkamer.nl.